(deze site is nog in ontwikkeling)

Welkom bij Conflicthantering Zwolle!

Wat is conflicthantering of mediation?

Conflicthantering is de Nederlandse omschrijving voor het internationaal gangbare woord mediation. Mediation houdt in dat door tussenkomst van een onafhankelijke derde, de mediator, twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil met elkaar hebben in gesprek worden gebracht teneinde ze onderling tot een oplossing te laten komen. Het kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten!

Zoekt u bijvoorbeeld naar een oplossing maar lukt u dat niet alleen? Verlangt u naar rust en wilt u elkaar weer kunnen vertrouwen? Dan is mediation iets voor u.

  • Zit u met een ruzie waar u niet meer uitkomt? In uw relatie, uw familie, op uw werk of op school?
  • Heeft u een conflict dat uit de hand dreigt te lopen? Met uw buren of uw werkgever, de gemeente of de belastingdienst?
  • Kost een onenigheid u veel te veel energie? Over alimentatie, een ontslagvergoeding, een uitkering, een erfenis of een reorganisatie?

Als u er samen niet uitkomt

Als u ruzie heeft en er met elkaar niet meer uitkomt, kunt u een mediator inschakelen. Een mediator zorgt ervoor dat u kunt vertellen wat u dwars zit, dat u weer naar elkaar luistert en samen tot een oplossing komt.

Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgewogen!

Is mediation iets voor mij?

In principe lenen alle conflicten zich voor mediation. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om bijvoorbeeld een arbeidsgeschil, ruzie met de buren, echtscheiding, familieconflict, consumentenzaken of een verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie.

Of mediation geschikt is voor uw conflict hangt af van hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Mediation kan zeker een oplossing bieden als:

  • Er een snelle oplossing moet komen. U wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is, hoe beter.
  • Beide partijen zelf invloed willen hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandelt u zelf over de uitkomst.
  • U de relatie met de andere partij wilt of moet behouden. Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of als u gaat scheiden en u heeft samen kinderen.
  • U bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
  • Er problemen zijn in de communicatie met de ander maar u het conflict wel graag opgelost wilt hebben.
  • U een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische beslissing niet alles voor u kan oplossen.

Met mediation wint u allebei!

Staat u open voor het oplossen van uw conflict? Bent u bereid om te luisteren? En wilt u meewerken aan het vinden van een acceptabele oplossing? Dan is mediation zeker iets voor u!

Wat kost mediation?

In principe betalen beide partijen de helft van de kosten. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. 

Gesubsidieerde mediation

De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die u maakt voor mediation. Dit hangt af van uw inkomen en uw vermogen (ook dat van uw partner). Deze vergoeding kunt u niet zelf aanvragen. Dat doet de mediator voor u. 

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze ook mediation vergoedt.